A Snake of June

Rokugatsu no hebi
六月の蛇

2002

Shin'ya Tsukamoto
Director24th May 2003
Cinema


13th June 2003
Cinema
"
Asuka Kurosawa
Rinko Tatsumi
Yûji Kôtari
Shigehiko
Shin'ya Tsukamoto
Iguchi
Yukino Asai
Hira Dezu
Kôichi Fujita
Takehiro Fukuhara
Tomoya Fukumoto
Mansaku Fuwa
Shopkeeper
Teruko Hanahara
Kiyoto Harada
Daisuke Hatori
Noboru Inoue
Tarô Iwate
Shinji Kai
Hiromi Kanaya
Takahiro Kandaka
Tooru Kaneko
Masahiro Kizawa
Keiko Kusakabe
passenger, who stares at Rinko
Koichi Kusakabe
Toshiyuki Kôyama
Ken Masuda
Tomoko Matsumoto
Yoshiaki Miura
Jun Monma
Takahiro Murase
Yôko Nakajima
Hiroko Nakata
Naoko Negishi
Tomokazu Negishi
Yuri Ochiai
Makoto Okada
Yôji Okumura
Kiyoko Saitô
Shôji Satô
Sayako Shimizu
Ichiro Shinjitsu
Tokishige Shioda
Ryô Sudô
Ikkô Suzuki
(as Ikko Suzuki)
Takuji Suzuki
Tomorowo Taguchi
Editor
Susumu Terajima
Naoki Toneri
Masato Tsujioka
Kôichi Yahagi
Gô Yamaguchi
Yûsuke Yamaguchi
Makoto Yamazaki
Osamu Yanai
Hisayuki Yoshioka
Shûji Ôtsuki