Fist of fury

精武門
Jing wu men
The Chinese Connection
La fureur de vaincre (Fr)

1972

Wei Lo
Director

Bruce Lee
Chen Zhen
Nora Miao
Yuan Le-erh (as Miao Ker Hsiu)
James Tien
Fan Chun-hsia
Maria Yi
Yen
Robert Baker
Petrov
Fu Ching Chen
Chao
Shan Chin
Tung
Ying-Chieh Han
Feng Kwai-sher
Riki Hashimoto
Hiroshi Suzuki
Jun Katsumura
Suzuki's bodyguard
Chung-Hsin Huang
Tien
Kun Li
Hsu (as Quin Lee)
Feng Tien
Fan
Ying-Chi Li
Li (as Yin Chi Lee)
Tony Liu
Chin
Wei Lo
Inspector
Yi Feng
Yoshida (as Fung Yi)
Ping Ou Wei
Interpreter Wu
Billy Chan
Japanese fighter
Tom Chan
Hsi Chang
Wake eulogist
Chuan Chen
Ching-Ying Lam
Japanese fighter
Michael Kaye
Chen Zhen
Jackie Chan
Jing Wu student
Jackie Chan
Jing Wu student
Jackie Chan
Jing Wu student
Jackie Chan
Jing Wu student
Alexander Grand
Gate Guard
Barry Haigh
Fan Chun-hsia (voice)
Chris Hilton
Feng Kwai-sher (voice)
Kwok Choi Hon
Dojo student
Hsing Chung Hung
Dojo student
Jim James
Extra
Mars
Ng Ming-Choi
Dojo student
Hidy Ochiai
Japanese fighter
Ted Thomas
Tien (voice)
Chien-Po Tsen
Little Unicorn
Jing Wu student
Yuen Biao
Extra
Corey Yuen
Japanese fighter
Wah Yuen
Man who mocks Chen at the gate