Flower Drum Song

1961

Henry Koster
Director9th November 1961
Cinema
"
Benson Fong
Wang
James Hong
Headwaiter
Nancy Kwan
Linda Low
James Shigeta
Wang Ta
Jack Soo
Sammy Fong
Miyoshi Umeki
Mei Li