Monster Zero

Godzilla vs. Monster Zero

1966

Ishiro Honda
Director

Powered by JustWatch

Nick Adams
Astronaut Glenn Amer
Akira Takarada
Astronaut K. Fuji
Jun Tazaki
Dr. Sakurai
Akira Kubo
Tetsuo Teri
Kumi Mizuno
Miss Namikawa
Keiko Sawai
Haruno Fuji
Yoshio Tsuchiya
Controller of Planet X
Takamaru Sasaki
Chairman of Earth Committee
Gen Shimizu
Minister of Defense
Kenzô Tabu
Commander from Planet X
Yoshifumi Tajima
General
Nadao Kirino
Military Aide
Kôji Uno
Namikawa's Associate
Tôru Ibuki
Xian
Kazuo Suzuki
Xian
Fuyuki Murakami
Councilman
Noriko Sengoku
Female Delegate
Someshô Matsumoto
Buddhist Priest
Kamayuki Tsubono
Councilman
Toki Shiozawa
Tetsuo's Mother
Yasuhisa Tsutsumi
Official
Rinsaku Ogata
Scientist
Masaaki Tachibana
Scientist
Yutaka Oka
Reporter
Saburô Iketani
News Reader
Yoshizo Tatake
Xian
Mitsuo Tsuda
Xian
Hideki Furukawa
Xian
Ryôji Shimizu
Xian
Minoru Ito
Xian
Takuzo Kumagai
Xian
Tadashi Okabe
Reporter
Haruo Nakajima
Gojira
Masaki Shinohara
Radon
Shoichi Hirose
Kingugidora
Marvin Miller
Fuji
Gorô Naya
Councilman
Peter Fernandez
Tetsuo
Bin Furuya
Planet X Alien
Shigeo Katô
JSDF member
Akio Kusama
Government Official
Akira Wakamatsu
Xian