Emperor And The Assassin

Jing ke ci qin wang

1999

Chen Kaige
Director


Emperor And The Assassin
13th June 2000
DVD
1.78:1
Gong Li
Lady Zhao