Die Jagd nach dem Schatz der Nibelungen

A la poursuite du trésor oublié / Le code de Charlemagne (Fr)
The Charlemagne Code (USA)

2008

Ralf Huettner
Director


Die Jagd nach dem Schatz der Nibelungen
5th June 2008
TV Movie

-12
120 mins
1.78:1

Die Jagd nach dem Schatz der Nibelungen
1st September 2008
DVD

-12
110 mins
1.77:1

Le trésor perdu de Charlemagne
6th May 2014
DVD


118 mins
1.78:1
"
Benjamin Sadler
Eik Meiers
Benjamin Sadler
Eik Meiers
Benjamin Sadler
Eik Meiers
Benjamin Sadler
Eik Meiers
Benjamin Sadler
Eik Meiers
Benjamin Sadler
Eik Meiers
Benjamin Sadler
Eik Meiers
Benjamin Sadler
Eik Meiers
Benjamin Sadler
Eik Meiers
Benjamin Sadler
Eik Meiers
Bettina Zimmermann
Katharina Berthold
Bettina Zimmermann
Katharina Berthold
Bettina Zimmermann
Katharina Berthold
Bettina Zimmermann
Katharina Berthold
Bettina Zimmermann
Katharina Berthold
Bettina Zimmermann
Katharina Berthold
Bettina Zimmermann
Katharina Berthold
Bettina Zimmermann
Katharina Berthold
Bettina Zimmermann
Katharina Berthold
Bettina Zimmermann
Katharina Berthold
Fabian Busch
Justus
Fabian Busch
Justus
Fabian Busch
Justus
Fabian Busch
Justus
Fabian Busch
Justus
Fabian Busch
Justus
Fabian Busch
Justus
Fabian Busch
Justus
Fabian Busch
Justus
Liv Lisa Fries
Kriemhild 'Krimi' Meiers
Liv Lisa Fries
Kriemhild 'Krimi' Meiers
Liv Lisa Fries
Kriemhild 'Krimi' Meiers
Liv Lisa Fries
Kriemhild 'Krimi' Meiers
Liv Lisa Fries
Kriemhild 'Krimi' Meiers
Liv Lisa Fries
Kriemhild 'Krimi' Meiers
Liv Lisa Fries
Kriemhild 'Krimi' Meiers
Liv Lisa Fries
Kriemhild 'Krimi' Meiers
Liv Lisa Fries
Kriemhild 'Krimi' Meiers
Stephan Kampwirth
André Berger
Stephan Kampwirth
André Berger
Stephan Kampwirth
André Berger
Stephan Kampwirth
André Berger
Stephan Kampwirth
André Berger
Stephan Kampwirth
André Berger
Stephan Kampwirth
André Berger
Hark Bohm
Heinrich Brenner
Hark Bohm
Heinrich Brenner
Hark Bohm
Heinrich Brenner
Hark Bohm
Heinrich Brenner
Hark Bohm
Heinrich Brenner
Hark Bohm
Heinrich Brenner
Hark Bohm
Heinrich Brenner
Detlef Bothe
Richter
Detlef Bothe
Richter
Detlef Bothe
Richter
Detlef Bothe
Richter
Detlef Bothe
Richter
Volker Heimsath
Etzard
Milena Dreißig
Maria Meiers
Milena Dreißig
Maria Meiers
Milena Dreißig
Maria Meiers
Milena Dreißig
Maria Meiers
Thomas Darchinger
Lars
Thomas Darchinger
Lars
Thomas Darchinger
Lars
Michael Abendroth
Prof. Bachmann
Michael Abendroth
Prof. Bachmann
Michael Abendroth
Prof. Bachmann
Michael Abendroth
Prof. Bachmann
Janko Kahle
Entschlüsselt Elstersymbol
Tanja Schleiff
Frau Schwalm
Tanja Schleiff
Frau Schwalm
Tanja Schleiff
Frau Schwalm
Tanja Schleiff
Frau Schwalm
Maja Beckmann
Andrea
Emma Holzapfel
'Krimi' as a Child
Steffen Will
Waiter
Julia Althoff
TV Reporter
Martina Eitner-Acheampong
Macht Führung im Kölner Dom
Martin Rentzsch
Neuschwanstein Castle
Itself
Neuschwanstein Castle
Itself
Neuschwanstein Castle
Itself
Neuschwanstein Castle
Itself
Externsteine
Itself
Externsteine
Itself
Externsteine
Itself
Unknown 32703-1
Child in Cologne Cathedral
Unknown 32703-2
Child in Cologne Cathedral
Unknown 32703-3
Child in Cologne Cathedral
Unknown 32703-4
Child in Cologne Cathedral

Patrick Hébrard: Vidcaps
1/2


Patrick Hébrard: 91 Caps