Space Amoeba

1970


Powered by JustWatch


Gezora, Ganime, Kameba: Kessen! Nankai no daikaijû
1st August 1970
Cinema

Yog: Monster from Space
4th August 1971
Cinema
"
Akira Kubo
Taro Kudo
Atsuko Takahashi
Ayako Hoshino
Yukiko Kobayashi
Saki, native girl
Kenji Sahara
Makoto Obata
Yoshio Tsuchiya
Dr. Kyoichi Mida
Yû Fujiki
Promotion Division Manager
Nobutake Saitô
Rico, the guide
Yûko Sugihara
Stewardess
Sachio Sakai
The Editor
Chôtarô Tôgin
Yokoyama, an agent
Wataru Ômae
Sakura
Tetsu Nakamura
Chieftain Ombo
Yukihiko Gondô
Islander
Shigeo Katô
Islander
Rinsaku Ogata
Islander
Haruo Nakajima
Gezora - Kameba
Haruyoshi Nakamura
Ganime
Seiji Onaka
Islander