Boris Godunov

1986

Sergey Bondarchuk
Director

Sergey Bondarchuk
Boris Godunov
Alyona Bondarchuk
Tsarevna Kseniya (as Elena Bondarchuk)
Gennadi Mitrofanov
Yurodivi (as Gennady Mitrofanov)
Valeriy Storozhik
Kurbski
Yuri Lazarev
Gavrila Pushkin
Vladimir Sedov
Afanasi Pushkin
Georgiy Burkov
Varlaam
Vadim Aleksandrov
Misael
Irina Skobtseva
Khozyaika Korchmi
Kira Golovko
Mamka Kseni
Lyudmila Korshakova
Tsaritsa Mariya
Fedor Bondarchuk
Tsarevitch Fyodor (as Fyodor Bondarchuk)
Khenek Makhalitsa
Yuri Mnishek
Olgerd Lukashevich
Nikolai Chernikovski
Marian Dziedziel
Adam Vishnyevetski (as Marian Dzhendzhel)
Vladimir Novikov
Semyon Godunov
Viktor Yakovlev
Vasili Shchelkalov
Oleg Mikhajlov
Fyodor Metislavski
Boris Khimichev
Mosalski
Aleksandr Titorenko
Marzheret
Norbert Kuchinke
Rozen
Viktor Smirnov
Rozhnov
Yuriy Sherstnyov
Karela
Vladimir Ferapontov
Khrushchov
Yura Matyukhin
Tsarevitch Dimitri
Valeri Sheptekita
Father Superior of Chudov Monastery
Galina Dyomina
Old woman
Ivan Lapikov
Old man, imbecile
Nikolai Yerofeyev
First policeman
Aleksandr Sajko
Second policeman
Wladyslaw Komar
Sobansky
Volodya Latnik
Boy in Shuisky's house
Aleksandr Solovyov
Grigori Otrepyev
Anatoliy Romashin
Vasili Shuisky
Anatoliy Vasilev
Petr Basmanov
Adrianna Biedrzynska
Marina Mnishek
Evgeniy Samoylov
Pimen
Roman Filippov
Patriarch
Vyacheslav Butenko
Ivan Vorotinski
Olegar Fedoro
Polish horseman (as Oleg Fedorov)
Aleksandr Kuritsyn
(episode)
Vladislav Bush
The Boyar